Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości. Rezultaty w tym zakresie osiąga się poprzez stosowanie metod opartych na aktywizacji dziecka. Przedszkole kształtuje u dzieci określone nawyki, cechy charakteru i zaczątki postaw, jakich wymagać będzie udział w życiu społecznym. U małego dziecka nie kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, ale oddziaływania w tym względzie pozwolą stworzyć podłoże do uczuć przywiązania do własnego miasta, wsi, regionu, jego tradycji itp., czyli do tzw. małej ojczyzny, którą mały człowiek może zobaczyć dotknąć, poczuć. Zanim ukształtuje się właściwa postawa patriotyczna, postawa wobec Ojczyzny jako całości, która dla małego dziecka jest pojęciem abstrakcyjnym, musimy wyrobić przywiązanie do szczegółowych pojęć: symboli narodowych, obyczajów, obrzędów. Małe dziecko uczy się poprzez naśladowanie dorosłych, głównie rodziców i innych członków rodziny. Należy przekazać dzieciom pewną wiedzę o symbolach i ich znaczeniu, ukształtować właściwy do nich stosunek i pielęgnować tradycje narodowe. Wróbelki także, adekwatnie do możliwości realizują zajęcia o treściach patriotycznych: wykonały patriotyczne chorągiewki, słuchały hymnu, narodowego, uczyły się kroków polskiego tańca ludowego Krakowiaka, poznały nazwy polskich symboli… Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją patriotyzmu i nauki o tm, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna. Uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych warto pielęgnować od najmłodszych lat.

Z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja

Kochana Polsko! Życzymy Tobie byś była taka jaką Cię kochamy, darzona szacunkiem, niosąca spokój, bądź nam domem, w którym będziemy się czuli dobrze i bezpiecznie.

Wróbelki