Przedszkole Publiczne Nr 3 rozpoczęło działalność 01 września 1970 r.  Patrząc przez pryzmat historii poprzez wiele lat działalności przedszkola pracownicy przedszkola starali się, aby zaistnieć w historii miasta jako Przedszkole o wysokim standardzie oświatowym. Najważniejsze dla nas zawsze były i są dzieci. Traktujemy dzieci podmiotowo dbając o ich indywidualny rozwój we wszystkich sferach. Najważniejsze osiągnięcia placówki są odnotowywane w kronice przedszkolnej. Można do nich zaliczyć: renomę i uznanie w środowisku lokalnym, bardzo dobre przygotowanie dzieci 6-letnich do szkoły, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajmowanie przez wychowanków czołowych miejsc w konkursach i imprezach organizowanych na terenie miasta i ogólnokrajowych,  dobrą bazę dydaktyczną, atmosferę pracy i  zaufanie rodziców.

Przedszkole Publiczne Nr 3 położone jest w centrum osiedla ŚRÓDMIEŚCIE, niedaleko pętli autobusów Komunikacji Miejskiej co ułatwia rodzicom pracującym w tym rejonie,  przyprowadzanie i odbieranie dzieci. Niedaleko Przedszkola  znajduje się Dworzec Kolejowy, Stacja PKS, Poczta Główna, liczne sklepy i Szkoła Podstawowa Nr 2, piękny park, Szkoła Muzyczna i Miejski Ośrodek Kultury. Niedaleko stąd także do miejsc historycznych i zabytkowych Głogowa: Zamku Książąt Głogowskich i Starego Miasta. Takie położenie przedszkola  ułatwia  nauczycielkom realizację programu i organizowanie spacerów oraz  wycieczek dla dzieci w celach edukacyjnych.

NASZE CELE:

 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki.

KONCEPCJA PRACY
w zakresie rozwoju i promocji placówki
Przedszkola Publicznego Nr 3 w Głogowie

 Wizja placówki:

 • Przedszkole nr 3 współpracuje z rodzicami, którzy są zadowoleni z oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Włączają się do działań i przedstawiając własne propozycje biorą aktywny udział w życiu przedszkola.
 • Placówka jest rozpoznawana w mieście jako godna zaufania, atrakcyjna i profesjonalna.
 • Przedszkole pozyskuje środki i realizuje szereg projektów rozwijających infrastrukturę i ofertę
  społeczno-edukacyjną przedszkola.

Misja placówki:

Jesteśmy wykwalifikowaną kadrą nauczycieli wychowania przedszkolnego,
wykorzystującą umiejętności i zdolności, realizującą się i czepiącą satysfakcję
z wykonywanej pracy w spójnym zespole na rzecz dzieci, rodziców
i środowiska lokalnego.

Naszą ideą jest:

 • Dobre przygotowanie dziecka  do szkoły poprzez wszechstronny rozwój.
 • Współpraca z placówkami oświatowymi.
 • Stworzenie dzieciom atmosfery bezpieczeństwa i radości.
 • Rozwijanie zdolności  i umiejętności.
 • Stworzenie wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego potrzeb i możliwości.

Absolwent Przedszkola nr 3:

 • Ma szeroki zakres wiedzy.
 • Jest tolerancyjny.
 • Jest sprawny fizycznie.
 • Zna zasady i normy panujące w grupie.
 • Jest aktywny.
 • Jest otwarty na propozycje i działanie.
 • Otwarty na inność.
 • Jest wesoły i zadowolony.
 • Jest ambitny   i dowartościowany.
 • Umie przegrywać.
 • Jest samodzielny.
 • Umie pomagać innym.
 • Jest kreatywny   i twórczy.
 • Umie współdziałać.
 • Ma dobrą pamięć i spostrzegawczość.