Przedszkole Publiczne nr 3 pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu.

W dniach 01.04.2024 do 15.04.2024 rozpoczyna się czas zapisów dzieci do przedszkoli na dyżur wakacyjny.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18.11.2022 r.

3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

4. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej jeden miesiąc.

Wnioski i oświadczenia do pobrania w załącznikach poniżej lub w placówce do której uczęszcza państwa dziecko. Wypełnione formularze należy złożyć w naszym przedszkolu lub wybranym przez Państwa, który pełni dyżur w miesiącu sierpniu w dniach 01.04.2024 do 15.04.2024.