DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr WIESŁAWA PASZEK ( NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY )

GRUPA 3 – 4 – LATKI

NAUCZYCIELKI:

 ELŻBIETA JĘDRASIK ( NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY )

mgr JOANNA ŁUKASIEWICZ ( NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY )

POMOC NAUCZYCIELA

EWA STĘPNIAK 

OPIEKUN

LIDIA BUDZIŃSKA

GRUPA 4 – LATKI

NAUCZYCIELKI:

mgr STANISŁAWA SZYNKAREK (NAUCZYCIEL MIANOWANY )

mgr AURELIA KOZIAR – BABICZ  ( NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY )

POMOC NAUCZYCIELA

IZABELA ZAGRODNA 

GRUPA 5 –  LATKI

NAUCZYCIELKI:

mgr ANNA WOŁCZUK  ( NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY)

mgr AURELIA KOZIAR – BABICZ   ( NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY )

mgr JOANNA ŁUKASIEWICZ ( NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY )

POMOC NAUCZYCIELA:

JUSTYNA  GOLA 

GRUPA 5 – 6  – LATKI

NAUCZYCIELKI:

mgr KATARZYNA DRABARZ ( NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY  )

mgr  JOLANTA JURUSZ ( NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY )

POMOC NAUCZYCIELA

JADWIGA GOLA 

GRUPA 6 –  LATKI

NAUCZYCIELKI:

mgr WIESŁAWA CYBULA  ( NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY )

mgr BEATA KANICKA ( NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY )

POMOC NAUCZYCIELA:

MAŁGORZATA BLATKIEWICZ