Od 1 kwietnia 2022 roku ruszają zapisy dzieci do przedszkola na miesiące wakacyjne.

Aby zapisać dziecko do przedszkola na miesiące wakacyjne:

– rodzic składa Kartę Zapisu do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022,

– złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Poniżej przypominamy wykaz przedszkoli dyżurujących podczas wakacji: