W ramach tego projektu dzieci poznały, w jaki sposób pomagać ptakom podczas zimy. Pokazały to w swoich pracach: