Rozpoczęty 1 października 2018r. konkurs „ Zostań Mistrzem Segregacji ”  trwa nadal.

Do udziału w nim zapraszamy przedszkolaków  i uczniów wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Głogów.

Konkurs obejmuje segregację surowców wtórnych, które powstają w gospodarstwach domowych w zakresie:

 • małe elektroodpady
 • nakrętki plastikowe
 • makulatura
 • baterie
 • puszki aluminiowe

Zebrane surowce  należy przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) przy ul. Przemysłowej 7A lub  ul. Transportowej 6.

Koordynator konkursu:

Izabela Bauć 
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
u. Poczdamska 1

Telefon – 76 853 38 14

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Głogowa i GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Szczegóły konkursu w Regulaminie Konkursu

Konkurs ZOSTAŃ MISTRZEM SEGREGACJI:

 1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 3. Placówki oświatowe
 4. Uczniowie – indywidualnie
 5. Konkurs obejmuje segregację surowców wtórnych powstałych w gospodarstwach domowych w zakresie: – Małe elektroodpady, Nakrętki plastikowe, Makulatura, Baterie, Puszki aluminiowe.
 6. Surowce należy przekazywać do Punktów selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK), przy ul. Przemysłowej 7A lub ul. Transportowej 6.
 7. Każdy z uczniów, który dostarczy surowce do PSZOK otrzyma od pracownika PSZOK-u ,, EKO Punkty” .
 8. Pracownik zapisuje kilogramy oddanej frakcji odpadu do dziennika z dokładnością  do jednego miejsca po przecinku na konto placówki oświatowej.
 9. Ewidencja przekazanych odpadów przez przedszkolaków i uczniów placówek oświatowych prowadzona jest w PSZOK.
 10. Uczestnicy konkursu przekazują otrzymane w PSZOK-u ,, EKO PUNKTY” koordynatorowi w przedszkolu lub w szkole, gdzie prowadzona jest ewidencja indywidualna każdego uczestnika konkursu.