Decyzją Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogowie oraz w porozumieniu z Prezydentem Miasta Głogowa od dnia 1 września 2022 r. nastąpi zmiana wysokości dziennej stawki żywieniowej, która wynosić będzie 10,00 zł.

Decyzja taka została podjęta na podstawie kalkulacji użytych produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków.