Każda przeprowadzona zabawa badawcza niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co w rezultacie wspiera proces uczenia się. Najlepiej, bowiem zapamiętujemy to, co nam się miło kojarzy. Zabawy te wywierają korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, ponieważ dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Podczas zajęć badawczych ze śniegiem Wróbelki dowiedziały się skąd bierze się śnieg, obserwowały, co dzieje się ze śniegiem pod wpływem ciepłego powietrza oraz zastanawiały się czy śnieg jest czysty ? Dzieci poznały również właściwości śniegu. Z dużym zainteresowaniem obserwowały co dzieje się ze śniegiem kiedy przyniesiemy go do ciepłej sali???!!!