Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci nowo przyjęte do PP 3 oraz ich rodziców na

Dzień Otwarty Przedszkola, który odbędzie się 30 sierpnia 2022r. (wtorek)

w  godz. od 9.00. do 11.00.

W programie:

– spotkanie zapoznawczo – informacyjne z wychowawczyniami grup

– zwiedzanie przedszkola: sali zabaw, szatni i łazienki