Dokarmianie ptaków pozwala dzieciom na podejmowanie prostych prac na rzecz najbliższego środowiska. Zachęca je do obserwacji, poznawania w naturalnym środowisku ptaków, a nie tylko z opowieści nauczyciela czy obrazka w książce. Dzięki systematycznemu dokarmianiu ptaków dzieci zdobędą szeroką wiedzę na temat popularnych w Polsce gatunków. Będą potrafiły obserwować je bez płoszenia. Systematyczna obserwacja pozwoli dzieciom poznać ich zwyczaje. Poprzez kontakt z otoczeniem przyrodniczym można wszechstronnie wychowywać dzieci. Kształtować u nich ważne w życiu cechy charakteru – cierpliwość, wytrwałość, poczucie odpowiedzialności, spostrzegawczość. Wychowywać to znaczy w równej mierze rozwijać umysłowo i emocjonalnie, budzić potrzeby estetyczne i społeczne, wyrabiać fizyczną sprawność i kształtować umiejętności. Proces wychowawczy powinien prowadzić nie tylko do indywidualnego odczuwania radości związanej z dokarmianiem ptaków, ale do jej przeżywania w zespole, z innymi. Radość dają osiągnięcia wynikające ze wspólnych obserwacji, wspólne wykonanie pokarmu dla ptaków. Między innymi na takich podstawach wyrastają ludzie rozumiejący się nawzajem i skłonni do wzajemnej pomocy. Musimy też pamiętać, że “Dziecko najlepiej poznaje przyrodę poprzez działanie, odkrywając jej tajemnice gromadzi nowe doświadczenie i angażuje się emocjonalnie”.