Uwaga rodzice!!

Informujemy, że od 03.04.2023 rozpoczynają się zapisy rodziców pracujących do przedszkoli na okres wakacyjny. Procedury:

– rodzic składa Kartę Zapisu, jeżeli dziecko uczęszczało do placówki prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów w roku szkolnym 2023/2024,

– rodzic składa Kartę Zapisu TYLKO do przedszkola, do którego chce zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024,

– zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku na okres wakacyjny, może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

Prosimy o zgłoszenie się po kartę zapisu do osoby dyżurującej na korytarzu.