vector set of bottle cap

Jak powszechnie wiadomo „Matematyka jest królową nauk” i stanowi ona podstawę rozwoju cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem. W zdobywaniu doświadczeń matematycznych ogromne znaczenie ma trening, który rozwija umiejętności dziecka i pozwala mu pokonać kolejne etapy edukacji matematycznej. Trening ten powinien rozpocząć się jak najwcześniej, dlatego organizując sytuacje dydaktyczne już w domu pozwolą dzieciom na przyjazne wejście w świat liczb. Można do tego wykorzystać kolorowe, plastikowe nakrętki które można kategoryzować kolorami, segregować elementy, utrwalać kolory. Wróbelki świetnie bawiły się przy pomocy zwykłych nakrętek.