Poprzez oglądanie filmu edukacyjnego i doświadczenia Tygryski szukały odpowiedzi na pytania:

  • jak powstaje wiatr?
  • czy wiatr jest groźny?
  • jak możemy wykorzystać moc wiatru?

Wykonały również pracę plastyczną wykorzystując ,,wiaterek z buzi”