W ten sposób dzieci uczą  się nowych kompetencji, poznając przy okazji nowe pojęcia i zwroty. Podczas zabawy dzieci podążały samodzielnie po linii stopa za stopą, następnie jedno z dzieci wcieliło się w robota i poruszało z zamkniętymi oczami, a drugie – w rolę programisty wydając określone komendy. Jednostką miary w poruszaniu była jedna stopa.  Kolejną zabawą było poruszanie się po “zakodowanej”ścieżce, którą samodzielnie stworzyły dzieci.