Wróbelki zmysłami poznawały elementy pogody: śnieg jest ..., wiatr jest…, tęcza jest ...