Zmysły są naszymi przewodnikami po świecie. Dzięki nim widzimy, słyszymy i czujemy. Zmysły są bardzo ważnym elementem pozwalającym ludziom rozwijać się i poznawać świat, zapewniają bezpieczeństwo i pomagają przetrwać. Dostarczają informacji, których potrzebujemy by funkcjonować. Zmysły przetwarzają informacje pochodzące zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz organizmu. Każde działanie jest źródłem wielu wrażeń pochodzących z różnych zmysłów. Dzięki integracji sensorycznej możemy odczuwać, rozumieć i organizować informacje nadsyłane przez zmysły. Prawidłowo przetwarzane bodźce wpływają na poprawny rozwój dziecka, zdolność do nauki, samoocenę, a także rozwój emocjonalny i społeczny. Wróbelki zmysłami poznawały elementy pogody: słoneczko jest…., chmurka jest…, deszcz jest…,