Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia,

wszyscy – wszystkim ślą życzenia!

Przy tej pięknej sposobności,

życzymy wszystkim dużo radości.

Jeżyki wspominają Stary Rok.