Świata przyrody jest bardzo bogaty. Dzieciom w wieku przedszkolnym należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w toku różnorodnych form aktywności. I właśnie temu miała służyć zorganizowana w grupie akcja Wróbelkowa Skrzynia Przyrody. Dzielne Wróbelki z pomocą rodziców napełniły Skrzynię Skarbów …. ciekawymi okazami przyrodniczymi. Brawo Rodzice, Brawo Wróbelki 🙂