Wielkanoc to czas otuchy, nadziei i odrodzenia
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenie
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłoś
ć.

Wszystkim wychowankom i rodzicom: pani Stasia, pani Aurelia, pani Jadzia , pani Lidzia