Odkładamy, odejmujemy, zabieramy w granicach liczby 8. Dokonujemy operacji matematycznych na konkretach oraz staramy się liczyć w pamięci. Utrwalamy cyfry 1-8.