Z powodu jeszcze jednego tygodnia pracy zdalnej zapraszamy do przedszkola po odbiór ,,Kart pracy nr 4”.    Można je będzie odebrać w godzinach  8.00  – 15.00.