Przypominamy, że do 22 marca 2021r. trwa rekrutacja do

Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogowie.

Bardzo prosimy o przysyłanie wniosków rekrutacyjnych celem potwierdzenia ich w systemie.