Dostępne są zdjęcia z Balu Karnawałowego. Koszt albumu to 35 złotych.

Dobrowolność zakupu.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do wychowawców grup.