Czego uczyliśmy się tym razem?

  • sprawdzaliśmy czego jest więcej, a czego mniej,
  • utrwalaliśmy cyfry oraz ich kolejność,
  • utrwalaliśmy znaki matematyczne ,,>,<, =”