Na dzisiejszych zajęciach z edukacji matematyczno- przyrodniczej,  Kotki wzbogacały swoją wiedzę na temat żab i bocianów. Poznały ich zwyczaje, sposób odżywiania, poruszania się oraz  zdobywania pokarmu.   Segregowały bociany i żaby wg wielkości, porównywały ich liczebność, poznały znaki graficzne cyfr od 1-6, rozwijały orientację przestrzenną,  a na koniec wszystkie Kotki wzięły udział w żabim koncercie śpiewając piosenkę o żabkach.