Dnia 4 grudnia przedszkolaki dowiedziały się jak ciężka i odpowiedzialna jest praca pod ziemią. Sowy poznały wiele ciekawostek na temat górniczego stroju, usłyszały legendę o Skarbniku – dobrym duchu kopalni, oraz dowiedziały się dlaczego święto górników to Barbórka. Zapoznali się z takimi pojęciami jak czako, sztygar, kilof czy perlik. Przedszkolaki w ramach zajęć artystycznych wysłuchały orkiestry górniczej, oraz zrobiły i udekorowały górniczą czapkę.