Pierwszy śnieg był doskonałą okazją do sensorycznych zabaw matematycznych- lepiliśmy, liczyliśmy i porównywaliśmy…