MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE PRZYPOMINA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (poprzez portal EMPATIA, PUE ZUS, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA WNIOSKÓW NA  ŚWIADCZENIE 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 (trwający od 01.06.2021 do 31.05.2022).

NATOMIAST WNIOSKI W FORMIE TRADYCYJNEJ BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ OD DNIA 01.04.2021r.