Od 1 czerwca do 31 sierpnia trwa rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja ta odbywa się bez wykorzystania elektronicznego systemu rekrutacji. Wniosek na wolne miejsca należy złożyć bezpośrednio w placówkach, które posiadają wolne miejsca.