Już wkrótce rozpoczynamy nabór dzieci na nowy rok szkolny.

Rekrutacja będzie odbywała się elektronicznie poprzez Platformę Edukacyjną Formico.

Zapisy potrwają od 13.02.2024 godzina 9.00 – 12.03.2024 do godziny 15.00.

Sposób składania podań przez rodziców:

  • Rodzic/ prawny opiekun wypełnia wniosek rekrutacyjny do dnia 12.03.2024 elektronicznie poprzez stronę internetową modułu Formico ( zakładka z prawej strony Formico)
  • następnie wypełniony wniosek musi wydrukować
  • wypełniony wniosek należy podpisać
  • Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Dodatkowe informacje:

Wypełniając “Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako “przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do “przedszkola pierwszego wyboru”.

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2024 w sprawie:

  • harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
  • kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
  • dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2024/2025