Wiadomo, że każdy przedmiot powinien mieć swoje miejsce.

Co to takiego klasyfikowanie? To nic innego, jak porządkowanie świata, łączenie przedmiotów według danych cech, tworzenie zbiorów. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania u małych dzieci jest procesem długotrwałym. Umiejętności te należy rozwijać przez cały czas i przy każdej okazji. Klasyfikowanie jest dzieciom potrzebne do tworzenia pojęć w obrębie wszystkich zakresów wiedzy. Im sprawniej dziecko klasyfikuje, tym łatwiej mu rozumieć rzeczywistość, porządkować ją i nazywać.