Szanowni Państwo, dziękujemy Wam serdecznie za zaangażowanie  w codzienną realizację zadań dydaktycznych z Waszymi dziećmi.  Wasza współpraca  ,, na odległość” z nami jest bardzo cenna. Przynosi ona duże korzyści dla naszych ,,Jeżyków”.  Wiemy, jak wiele trudu musieliście pokonać, aby połączyć pracę zawodową z pracą dydaktyczną. Dlatego,  jeszcze bardziej należą się Państwu PODZIĘKOWANIA.

P. Kasia i p. Jola