Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom , którzy włączyli się w  Akcję Humanitarną organizowaną przez Fundację ,,Redemptoris Missio”. Fundacja wspomaga wysyłką lekarstw, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego wiele szpitali, punktów medycznych i przechodni  w całej Afryce.  Uczmy swoje dzieci pomagania potrzebującym.

Pamiętajmy, że dobro powraca do nas zawsze.