Podstawa programowa zakłada wdrażanie dzieci do świata kultury i sztuki, a w tym mieści się także wychowanie muzyczne. Muzyka zmniejsza stres, łagodzi strach, dodaje energii i poprawia pamięć u dzieci. Dlatego Kotki najpierw wczuwały się w nastrój muzyki klasycznej, wyrażając ją ruchem   z wykorzystaniem kolorowych wstążek, a następnie słuchając muzyki  poważnej malowały ilustrację do wysłuchanych utworów. Tego rodzaju zabawy dla dzieci  były  ciekawym  sposobem na absorbowanie dźwięku całym ciałem i przekształceniem go w sztukę, jak i znakomicie rozwijały fantazję i kreatywne myślenie.