W tym roku w przedszkolu mikołajki będziemy obchodzić przez 2 dni.

05.12 – spotkanie z Mikołajem połączone z sesją fotograficzną. Prosimy o odświętny ubiór dzieci.

06.12 – wręczenie prezentów. Mile widziane akcenty mikołajkowe.