Jak dobrze wiecie Święty Mikołaj chodzi (jeździ) po świecie, dźwiga swój worek niezmordowanie i do nas przyszedł niespodziewanie…