Podczas zabaw dzieci mierzyły, ważyły – porównywały pojemności, ciężar produktów itp. Poznały sposoby i znaczenia ułożenia zastawy stołowej.Było dużo działań i świetnej zabawy.