W ramach zajęć Jeżyki zdobywały doświadczenie w zakresie porównywania pojemności naczyń, masy i długości przedmiotów. Utrwaliły zasady dobrego zachowania przy stole oraz poznały sposoby nakrywania do niego.