W ramach tego projektu dzieci porównywały wielkości, przybliżyłyśmy im aspekt porządkowy liczb oraz położenie przedmiotów względem innych