• dostrzeganie przemienności pór roku, miesięcy, dni, i nocy,
  • sposoby mierzenia czasu, zegary na przełomie wieków,