W roli głównej cyfra osiem oraz działania matematyczne w jej zakresie .