UWAGA RODZICE!

Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci

wraz z rodzicami na temat ,, Tradycyjna Palma Wielkanocna”.

Regulamin konkursu plastycznego pt. ” Tradycyjna Palma Wielkanocna”:Cele konkursu:

  • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
  • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
  • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci;
  • Przekaz wartości i tradycji ludowej;
  • Integracja społeczności lokalnej.

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ( w wieku od 3-6 lat ) wraz z rodzicami
2. Technika: praca przestrzenna – wys. max. 1 metr
3. Ilość prac- jedna
4. Termin dostarczania prac – 14 kwietnia 2022 roku 
5. Prace należy dostarczyć do wychowawców grup

6. Wyniki zostaną ogłoszone: 22 kwietnia 2022 roku
7. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, grupa przedszkolna.
8. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, uwzględnienie jak największej ilości ręcznie wykonanych ozdób.
9. Oceny prac dokona powołany przez organizatora jury.
10. Przewidziane są 3 główne miejsca i 1 wyróżnienie.
11. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
12. Dostarczonych prac nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystywania do celów wyeksponowania w siedzibie organizatora. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu wszystkich warunków regulaminu.
13. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną wręczone osobiście w siedzibie organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizator konkursu: mgr Beata Kanicka, mgr Joanna Łukasiewicz, mgr Anna Wołczuk