Każde dziecko niezależnie od wieku zmaga się ze swoimi emocjami, próbuje je odczytać
i zrozumieć zarówno u siebie, jak i u kolegów. To pomaga mu lepiej funkcjonować w grupie, lepiej rozumieć otaczający świat. Wróbelki uczyły się nazywania i wyrażania uczuć i emocji za
pomocą kolorów.