Kartonowe pudełko może być pomocą dydaktyczną podczas zajęć matematycznych, gdzie celem jest nauka lub doskonalenie pojęć związanych z orientacją przestrzenną oraz klasyfikowaniem. “Uczenie się matematyki przez małe dziecko jest ściśle związane z tym, co dziecko w danym momencie interesuje, co powoduje, że jest w stanie na czymś dłużej skoncentrować swoją uwagę. Już od przedszkola powinno być powiązane z rozwijaniem pewnych postaw i nawyków pracy. To pomoże dziecku zdobyć zaufanie do własnych możliwości, do skutecznego rozwiązania problemów, do tego by być pomysłowym i wytrwałym” (Matematyka od przedszkola, M.Skóra, M.Lisiecki).