• ..od skrzeku do żabki” – czyli jak rozwija się żabka,
  • ,,żabia matematyka” – układamy działania matematyczne ,
  • utrwalamy cyfry i znaki (=, +,- )