Marzec ma ogromny garniec. Miesza w nim przez całe noce. Wieje w garncu nieustannie, syczy coś i bulgocze. Powiedź, Marcu: co masz w garncu?. Mam składniki różnorodne: wiatry ciepłe, wiatry chłodne,chmury, słońce, śnieg i wodę z nich przyrządzam Wam pogodę.Pracowite Wróbelki chcąc pomóc troszeczkę Panu Marcowi: przygotowały składniki na Marcową Zupę: słońce, chmury, wiatr, deszcz, śnieg, burzę.