W lutym poznawaliśmy polskie tradycje karnawałowe oraz zawód zegarmistrza. Oglądaliśmy zgromadzoną bogatą kolekcje różnych zegarów. Pamiętaliśmy także o dokarmianiu ptaków, a dzięki Lence, ptaszki zyskały nową “ptasią stołówkę”.