Tak myślimy: To jest trudne!
Małe dzieci nie potrafią!
A tu taka niepodzianka:
Nikt z Maluchów nie jest gapą!
Bez problemu “łapią” temat
Czyli kodowanie….
I od dzisiaj często będą
Szyfrem działać na dywanie!”