Bardzo ważnym zadaniem związanym z przygotowaniem do nauki czytania i pisania jest doskonalenie percepcji wzrokowej, a w szczególności procesu analizy i syntezy wzrokowej i pamięci wzrokowej, u których podstaw leżą procesy spostrzegania wzrokowego. Dobrze wykształcone procesy analizy i syntezy wzrokowej nie tylko ułatwiają orientację w codziennym życiu, ale ułatwiają proces nabywania umiejętności czytania i pisania. Dostrzeganie i określanie różnic pomiędzy różnego rodzaju przedmiotami, obrazkami, symbolami graficznymi to najlepsza droga do wyodrębniania liter poprzez zauważenie bardzo niekiedy nieznacznych różnic między nimi. Sprzyjają one nie tylko doskonaleniu percepcji wzrokowej, ale ćwiczą także pamięć wzrokową i zdolność do dostrzegania wzajemnych stosunków, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami. Zajęcia te ćwiczą także pamięć wzrokową i zdolność do dostrzegania wzajemnych stosunków, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami. Układanie obrazków pikseli to najlepszy trening mózgu, logicznego myślenia, rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej.